Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon: Ahti Saarenpää 60 vuotta

Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon : Ahti Saarenpää 60 vuotta

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Aulis Aarnio; Urpo Kangas; Rauno Korhonen; Heikki E. S. Mattila; Tuulikki Mikkola; Markku Helin; Asko Lehtonen; Tapani Lohi; Anna Mäki-Petäjä-Leinonen; Kari Nuotio; Désirée Söderlund; Pekka Tuunainen; Pertti Välimäki; Ari Koivumaa; Jon Bing; Peter Blume; Wolfgang Mincke; Tuomas Pöysti; Jari Råman; Dag Wiese Schartum; Peter Seipel; Annamari Turunen

Avainsanat:

Saarenpää, Ahti, siviilioikeus, perheoikeus, jäämistöoikeus, perintöoikeus, tekijänoikeus, immateriaalioikeus, innovaatiot, oikeusinformatiikka, informaatio-oikeus, tietoturva, lainsäädäntö, oikeustiede, professorit, juhlajulkaisut

Tiivistelmä

Lapin yliopiston yksityisoikeuden professori ja oikeusinformatiikan instituutin johtaja Ahti Saarenpään kunniaksi julkaistava juhlakirja Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon jakautuu luontevasti kahteen osaan: siviilioikeuteen ja oikeusinformatiikkaan. Kirjassa on yhteensä 22 artikkelia, joiden kirjoittajina on asiantuntijoita sekä Suomesta että ulkomailta. Siviilioikeuden alalta käsitellään perhe- ja perintöoikeudellisia kysymyksiä, tekijänoikeutta sekä täytäntöönpanokieltoa korkeimmassa oikeudessa. Oikeusinformatiikan alalta nostetaan esille mm. kysymykset tietoturvasta ja henkilökohtaisesta koskemattomuudesta. Artikkeleiden kirjoittajien joukossa on alan johtavia pohjoismaisia asiantuntijoita.

Luvut

 • Muisteluksia matkan varrelta
  Aulis Aarnio
 • Tekijänoikeudet ja perustuslaki
  Aulis Aarnio
 • Sukupolvien väliset eturistiriidat perheoikeudessa
  Markku Helin
 • Jäämistöositus ja -erottelu, maksuväliintulo ja lesken suoja
  Urpo Kangas
 • Oikeuden saatavuudesta perheoikeudellisissa hakemusasioissa
  Asko Lehtonen
 • Ainoalle rintaperilliselle annettu lahja
  Tapani Lohi
 • De Latinitate recentiorum doctrinarum ad iura hereditaria pertinentium
  Heikki E. S. Mattila
 • Kansainvälisen sääntelyn tehtävistä parisuhde- ja jäämistöoikeudessa
  Tuulikki Mikkola
 • Vanhuuden ennakointia - välineenä edunvalvontavaltuutus
  Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
 • Havaintoja holhous viranomaisen lupa-asiassa
  Kari Nuotio
 • Balzac, avioehto ja kosto
  Désirée Söderlund
 • Perinnöstä luopumisen pätemättömyys sekä vilpittömän mielen suoja
  Pekka Tuunainen
 • Perusasioita täytäntöönpanokiellosta korkeimmassa oikeudessa
  Pertti Välimäki
 • Ahti Saarenpää suomalaisen oikeusinformatiikan tienraivaajana
  Rauno Korhonen, Ari Koivumaa
 • Calculating the cases of the widow Brandt
  Jon Bing
 • Fortiden, fremtiden og den personlige integritet
  Peter Blume
 • Die Kohärenz juridischer Aussagen
  Wolfgang Mincke
 • Oikeudellisen tiedon niukkuus ja henkilötietojen suoja
  Tuomas Pöysti
 • Yleislaki, yleiset opit ja vaikutusten arviointi - ehdotuksia tietoturvallisuuden sääntelyn kehittämiseksi
  Jari Råman
 • Om barns rett til personvern
  Dag Wiese Schartum
 • Integritetsskydd och folkets röst
  Peter Seipel
 • Aineettomuus, oikeuksien hallinnointi ja yhteiskäyttö
  Annamari Turunen
Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon : Ahti Saarenpää 60 vuotta

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446