Talousrikokset

Talousrikokset

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Raimo Lahti; Pekka Koponen; Jaakko Rautio; Ritva Sahavirta; Klaus Nyblin

Avainsanat:

talousrikokset, menettämisseuraamus, kirjanpitorikokset, rahanpesu, verorikokset, liikesalaisuus, rikokset, velat, velallinen, velallisen rikokset, lainsäädäntö, oikeustaloustiede, oikeus (oikeudenala), rikosoikeus

Tiivistelmä

Professori Raimo Lahden ja valtionsyyttäjä, OTT Pekka Koposen toimittamassa artikkelikokoelmassa "Talousrikokset" käsitellään talousrikosoikeuden yleisiä kysymyksiä ja keskeisiä talousrikossäännöksiä. Kirjan artikkeleissa tarkastellaan seuraavia talousrikosten lajeja: kirjanpito-, rahanpesu- ja verorikoksia, velallisen rikoksia sekä yrityssalaisuusrikoksia. Kirjan pääpaino on siten talousrikosoikeuden erityisessä osassa - keskeisten talousrikossäännösten systematisoinnissa ja tulkinnassa.

Luvut

 • Talousrikosoikeuden yleisistä opeista
  Raimo Lahti
 • Menettämisseuraamusten yleiset opit - onko niitä?
  Jaakko Rautio
 • Kirjanpitorikokset
  Pekka Koponen, Ritva Sahavirta
 • Velallisen rikokset
  Pekka Koponen
 • Rahanpesurikokset
  Ritva Sahavirta
 • Verorikokset
  Ritva Sahavirta
 • Yrityssalaisuusrikokset
  Klaus Nyblin
Talousrikokset

Tiedostolataukset

Julkaistu

2007-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446