Palaa tarkastelemaan Ekonomisk patriotism och civilsamhälle. Finska hushållningssällskapets politiska språkbruk i europeisk kontext 1720–1840:n tietoja scientiarum, Marjanen_176x250mm_WEB.pdf Lataa Lataa PDF